JEČAM I KALOPER OR EARLY SORROWS IN A GARDEN OF THE COLOUR OF MALLOW. THEMATISING FAMILY: THREE EXAMPLES IN CONTEM PORARY SERBIAN LITERATURE

Authors

  • Ranko V. Popović Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет

DOI:

https://doi.org/10.21618/phs2101111p

Keywords:

Nogo, Kiš, Ćopić, literary topos of family, poeticising prose, intertextuality, novel, novel cycle

Abstract

Generally percieved as utterly outstanding even in the oeuvre of Branko Ćopić and Danilo Kiš, the books A Garden of the Colour of Mellow and Early Sorrows had been critically acclaimed as the most poetic works of Serbian literarature of the 20th century. Almost four decades later, Rajko Petrov Nogo’s glosa Ječam i kaloper (Barley and Costmary) joined the aforementioned two in compatibility of spirit. Consequently, contemporary Serbian literature has been enriched by the entirely distinctive trinity of lyrically structured prose works. All three books are thematically concerned with childhood, family and homeland, each in their own way and to a certain extent, thematising the tragical experience of existence. They are connected by the autobiographical base and narrative perspective that freely fluctuates from a childlike, experienced perspective, to one of subsequent recollection. In a unique manner, a firm inner world has been created in all of them, equally built out of actual facts and the elements of a childlike experience of the real world.

References

Данојлић, Милован (1982), „Најбољи Ћопић”. У: Сабрана дјела Бранка Ћопића. Књига четрнаеста, Свјетлост–Просвета, Сарајево–Београд.

Делић, Јован (2005), Кроз прозу Данила Киша. Ка поетици Кишове прозе II. Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.

Киш, Данило (1990), Горки талог искуства (Приредила Мирјана Миочиновић). БИГЗ – СКЗ – Народна књига, Београд.

Кољевић, Светозар (2018), „Башта сљезове боје”. У: Понешто о Ћопићу (Приредио Богдан Ракић). Академска књига, Нови Сад.

Миличевић, Давор (2011), „Још мало документарних детаља (`Не тикај у ме` и Р. П. Ного као пјесник националне културе”. У: Поезија Рајка Петрова Нога. Зборник радова. Десанкини мајски разговори: Задужбина „Десанка Максимовић”, Београд.

Михајловић, Борислав Михиз (1982), „Бранко Ћопић у Башти сљезове боје”. У: Сабрана дјела Бранка Ћопића. Књига четрнаеста, Свјетлост– Просвета, Сарајево–Београд.

Ного 2001: Најлепше песме Рајка Петрова Нога (Избор и предговор Ђорђо Сладоје). Просвета, Београд.

Ного, Рајко Петров (2003), „Витез тужног лика”. У: Сузе и соколари. Београдска књига, Београд.

Ного, Рајко Петров (2006), Јечам и калопер. Српска књижевна задруга – Београдска књига, Београд.

Певуља, Душко (2015), Бајковити маштар у башти сљезове боје. Љетопис Народне библиотеке Стеван Самарџић Пљевља, књига 3.

Поповић, Ранко (2015), Пјесник великог помирења. Особености умјетничког израза Бранка Ћопића. СКПД Просвјета – Градски одбор Бања Лука.

Тешић, Милосав (2006), „Дотицај с почелом као вид канонизације једног драматичног певања”. Поговор у: Р. П. Ного, Јечам и калопер.

Ћопић, Бранко (2015), Башта сљезове боје (Приредио Ранко Поповић). Градски одбор СПКД Просвјета, Бања Лука.

Хамовић, Драган (2011), „Од кенотафа до Савиног слова (Лирски повратак почецима личне и историјске самосвести)”. У: Поезија Рајка Петрова Нога. Зборник радова. Десанкини мајски разговори: Задужбина „Десанка Максимовић”, Београд.

*

Kiš, Danilo (2009), Rani jadi: za decu i osetljive. Nova knjiga, Podgorica.

Pantić, Mihajlo (2009), („Kišova zbirka kratkih priča”...). Predgovor u: D. Kiš, Rani jadi: za decu i osetljive.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

Popović, R. V. (2021). JEČAM I KALOPER OR EARLY SORROWS IN A GARDEN OF THE COLOUR OF MALLOW. THEMATISING FAMILY: THREE EXAMPLES IN CONTEM PORARY SERBIAN LITERATURE . Philologia Serbica, 1(1), 111–130. https://doi.org/10.21618/phs2101111p

Issue

Section

Original Scientific Paper