ON CASE SYNTAX IN SERBIAN SPEECHES OF ŠIPOVO

Authors

  • Slađana M. Cukut Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет

DOI:

https://doi.org/10.21618/phs2101049c

Keywords:

Serbian speech variants of the Šipovo region, eastern group of north-western branch of the Herzegovina-Kraina stokavian dialect, syntax of cases

Abstract

This paper singles out frequency occurrences from the use of cases which mark Serbian speeches of Šipovo in the southwest of Republic of Srpska and in the west of Bosnia and Herzegovina, and individual constructions which do not occur frequently, but they can direct to relations with closer or farther related speeches. It is common to both constructions that in contemporary language they have a status of archaisms, and some of them were never standard.

References

Гортан Премк, Даринка (1971), Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику, Београд: Институт за српскохрватски језик.

Дешић, Милорад (1976), „Западнобосански ијекавски говори”, Српски дијалектолошки зборник, XXI, Београд, 1–316 + карте.

Драгичевић, Милан (1986), „Говор личких јекаваца”, Српски дијалектолошки зборник, XXXII, Београд, 7–238 + карте.

Драгичевић, Милан (2001), Најзападнији српски говори данас, Зборник за српски језик, књижевност и умјетност, I, Бања Лука, 79–89.

Ивић, Милка (1955–56), „Из проблематике временских падежних конструкција”, Јужнословенски филолог, XXI, Београд, 165–214.

Ивић, Павле (1985), Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и штокавско наречје, друго издање, Нови Сад: Матица српска.

Петровић, Драгољуб (1973), О говору Змијања, Нови Сад: Матица српска.

Пецо Асим (1964), Говор источне Херцеговине, Српски дијалектолошки зборник, Београд, XIV, 1–200.

Пипер, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић (2005), Синтакса савременога српског језика, Проста реченица, Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска.

Рамић, Никола (1999), „Ливањско-дувањски говорни тип”, Српски дијалектолошки зборник, XLVI, Београд, 263–426.

Реметић, Слободан (1981), Конструкције типа „Шта чине с оне ђеце” у говорима источне Босне, Јужнословенски филолог, Београд, XXXVII, 265–272.

РМС (1990), Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI, 1990, Друго фототипско издање, Нови Сад: Матица српска.

Стевановић, Михаило (1989), Савремени српскохрватски језик II, Београд: Научна књига.

Цукут, Слађана (2013), Говор младих Дервенте, магистарски рад у рукопису, Филолошки факултет у Бањој Луци, 1–105.

Baotić, Josip (1983), „Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente”, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, Sarajevo, IV, 7–208.

Brozović, Dalibor (2007), „Govor u dolini rijeke Fojnice”, Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb, XIII, 1–183.

Ivšić, Stjepan (1913), Današnji posavski govor, Rad JAZU 196 124–254, i Rad JAZU 197 9–138, Zagreb.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

Cukut, S. M. (2021). ON CASE SYNTAX IN SERBIAN SPEECHES OF ŠIPOVO. Philologia Serbica, 1(1), 49–59. https://doi.org/10.21618/phs2101049c

Issue

Section

Original Scientific Paper