AN INSTANCE OF INTERTEXTUALITY, OR THE WAY MATOVIĆ UNDERSTOOD

Authors

  • Tijana M. Koprivica Универзитет у Београду Филолошки факултет Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Докторске академске студије

DOI:

https://doi.org/10.21618/phs2101157k

Keywords:

Petar Matović (1978), Jovan Hristić (1933–2002), intertextuality, tradition, literary heritage, dialogue

Abstract

This paper represents the ways in which the contemporary poet Petar Matović in his collections of poetry (Koferi Džima Džarmuša (2009), Odakle dolaze dabrovi (2013), Iz srećne republike (2017), i.e., in the cycles Nove pesme from the selection of poems Ne hleb, već morfjum) 2019) and the cycle Linija fronta (2019)) achieves an intertextual connection with the work of Jovan Hristić, a Serbian poet of the second half of the twentieth century. Starting from the theoretical foundation of the term of intertextuality, Matović's poems in which the intertextual intention was explicitly expressed were initially analysed and then attention was focused on motives, poetic procedures and ideas (like travel, diary, reflexivity, human destiny, summer, sea), that indicate the implicit presence of the older poet's poetics in Matović's poetry. Comparatively examining the poetic texts of the two authors, the sources from which Matović draws as part of his poetic inspiration were found and presented, as well as the process of layering a wider tradition that occurs when choosing literary heritage.

References

Матовић, Петар (2009), Кофери Џима Џармуша, Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”.

Матовић, Петар (2013), Одакле долазе даброви, Нови Сад: Културни центар Новог Сада.

Матовић, Петар (2017), Из срећне републике, Нови Сад: Културни центар Новог Сада.

Матовић, Петар (2019), Не хлеб, већ морфијум, Загреб: DURIEUX.

Матовић, Петар (2019а), http://enklava.rs/poezija/225122/petar-matoviclinija-fronta.html (датум последњег приступа: 15. 8. 2020).

Поповић, Јован Стерија (2002), Даворје: књига друга, Вршац: КОВ.

Сеферис, Јоргос (2000), Песме, Београд: Итака.

Хомер (2004), Одисеја (прев. Милош Н. Ђурић), Београд: Дерета.

Христић, Јован (1996), Сабране песме (прир. И. В. Лалић), Нови Сад: Матица српска.

Литература

Бужињска Ана, Марковски, Павел (2009), Књижевне теорије XX века, Београд: Службени гласник.

Елиот, Томас Стернс (1963), Изабрани текстови, Београд: Просвета.

Gennete, Gerar (1997), Paratexts: thresholds of interpretation, Cambrige: Cambridge University Press 1997.

Живковић, Драгиша (2001), Речник књижевних термина, Бања Лука: Романов.

Јуван, Марко (2103), Интертекстуалност, Нови Сад: Академска књига.

Коруновић, Горан (2013), „Поезија је другачија пирана”, у: Матовић, Петар (2013), Одакле долазе даброви, Нови Сад: Културни центар Новог Сада, стр. 73–85.

Курцијус, Ернст Роберт (1996), Европска књижевност и латински средњи век, Београд: Српска књижевна задруга.

Матовић, Петар (2010), http://agoncasopis.com/arhiva/stari_sajt/broj_7/o%20poeziji/5_petar_matovic.html (датум последњег приступа: 03. 07. 2020).

Матовић, Петар (2016), „Анкета: Будућност поезије”, Летопис Матице српске, Књига 498, свескa 1–2, јул–август, Нови Сад: Матица српска, стр. 182–187.

Матовић, Петар (2019б), http://enklava.rs/intervju/225121/petar-matovicimamo-li-zelju-za-slobodom.html (датум последњег приступа 17. 8. 2020).

Петров, Александар (2009), „Христићев Улис”, у: Јовановић, Александар (ур.), Модерни класициста Јован Христић, Београд: Институт за књижевност и уметност / Учитељски Факултет, стр. 55–124.

Радојчић, Саша (2016), „Филозофски аспекти Христићеве есејистике”, у: Христић, Јован, Изабрана дела (прир. Б. Стојановић Пантовић), Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књ. 89, Нови Сад: Матица српска, стр. 214–219.

Савидис, Г.П (2000), „Белешка издавача”, у: Сеферис, Јоргос (2000), Песме, Београд: Итака.

Стојановић, Миодраг (2000), „Poeta doctus – Учени песник Јоргос Сеферис (1900–1971)”, у: Сеферис, Јоргос (2000), Песме, Београд: Итака, стр. 7–20.

Тињанов, Јуриј (1970), „Књижевна чињеница”, у: Петров, Александар (1970), Поетика руског формализма, Београд: Просвета.

Христић, Јован (1963), „Т. С. Елиот: Традиција и индивидуални таленат”, у: Елиот, Томас Стернс (1963), Изабрани текстови, Београд: Просвета, стр. 7–30.

Христић, Јован (1964), Поезија и филозофија, Нови Сад: Матица српска.

Христић, Јован (1969), „Предговор”, у: Лалић, Иван В. (1969): Изабране и нове песме, Београд: Српска књижевна задруга, стр. V–XX. 19. Христић, Јован (1994), Есеји, Нови Сад: Матица српска.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

Koprivica, T. M. (2021). AN INSTANCE OF INTERTEXTUALITY, OR THE WAY MATOVIĆ UNDERSTOOD . Philologia Serbica, 1(1), 157–175. https://doi.org/10.21618/phs2101157k

Issue

Section

Original Scientific Paper